top of page

ANSA MİMARLIK TASARIM, konut, ofis, otel, AVM, endüstri, eğitim ve kültür yapıları kategorilerinde aşağıdaki  hizmetleri sunmaktadır.

  • Mimari Konsept, Avan, Ruhsat ve Uygulama.

  • Kentsel Dönüşüm.

  • Mimari  Cephe Tasarımı ve Görselleştirme.

  • Konut, Ofis, Otel, Mağaza - İç Mekan Tasarımı ve Uygulama. 

  • Danışmanlık ve Proje Yönetimi.

ANSA Mimarlık Tasarım şirketi Dr.Mimar Altuğ Sarıyar ve Y.Mimar Nazlı Tekin Sarıyar tarafından yürütülmekte olup yenilikçi ve yaratıcı tasarım anlayışı ile içinde bulunduğumuz fiziki çevreleri daha yaşanılabilir kılacak mimarlık ve tasarım ürünleri geliştirmeye odaklanmıştır.

 

Konut, ofis, otel, AVM, eğitim-kültür ve  endüstri yapıları gibi farklı yapı türlerinin tasarımı ve projelendirilmesi konusunda deneyimli olan ANSA Mimarlık ekibi, üzerinde çalışılan her konuyu özel bağlamında değerlendirerek mimarlık üretiminin sınırlarını geliştirmeyi ve farklılık yaratan kalıcı çözümler üretmeyi hedeflemektedir.
 

Konsept aşamasından, avan, ruhsat  ve uygulama projelerinin tamamlanmasına değin değişen ölçeklerde mimari proje, iç dekorasyon ve mobilya tasarımı konularında hizmet verirken "özgünlük, yüksek kalite ve mükemmelik arayışı" temel motivasyon kaynaklarımızı oluşturur. 

 

Yukarıda değinilenlerle birlikte ANSA, farklı ölçekte endüstrilere konsept ürün tasarım desteği sunmaktadır.      

     

ANSA MIMARLIK TASARIM 

bottom of page